detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7084']
Datum podání
 
03.02.2021
Datum vyřízení
 
12.02.2021
Investor-provozovatel  Tesco
IČ  45308314
Předmět žádosti
 
změna kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Tesco Borská pole
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP