detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7083']
Datum podání
 
01.02.2021
Datum vyřízení
 
17.02.2021
Investor-provozovatel  VOLNÉ PROSTORY s.r.o.
IČ  28014138
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje kotel spalující dřevní hmotu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Dlouhá Ves 102, 342 01 Dlouhá Ves
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka