detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7070']
Datum podání
 
14.01.2021
Datum vyřízení
 
22.01.2021
Investor-provozovatel  ČEVAK a.s.
IČ  60849657
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna Milence
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Úpravna vody Milence, 340 22 Nýrsko
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka