detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7068']
Datum podání
 
15.01.2021
Datum vyřízení
 
01.02.2021
Investor-provozovatel  ČEZ Energo, s.r.o.
IČ  29060109
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje KGJ ul Pravdova, 342 01 Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Pravdova, 342 01 Sušice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka