detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7065']
Datum podání
 
22.01.2021
Datum vyřízení
 
27.01.2021
Investor-provozovatel  Centrum výzkumu Řež
IČ 
Předmět žádosti
 
změna podmínek provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
nevyjmenovaný - laboratoře
adresa zdroje
 
Morseova 1267/10, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Stanovení podmínek provozu