detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6946']
Datum podání
 
12.10.2020
Datum vyřízení
 
16.10.2020
Investor-provozovatel  Albert Česká republika, s.r.o.
IČ  44012373
Předmět žádosti
 
povolení provozu na dobu určitou plynová kotelna Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Ul. 5. května, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka