detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6945']
Datum podání
 
12.10.2020
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  ZETEN spol. s r.o.
IČ  48361330
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje výrobna krmných směsí Hradiště u Blovic
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.4.,7.2.
adresa zdroje
 
336 01 Hradiště u Blovic, na pozemcích p.č. 117/1, st. 180, 187, 188v k.ú. Hradiště u Blovic
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka