detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6943']
Datum podání
 
09.10.2020
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  HANSA ČESKO s.r.o.
IČ  49787195
Předmět žádosti
 
změna provozu kotelny Kralovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Žatecká 888
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp