detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6940']
Datum podání
 
05.10.2020
Datum vyřízení
 
14.10.2020
Investor-provozovatel  Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
IČ  6779999
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje DA Hotel Šumava
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Hotel Šumava, 341 92 Kašperské Hory, p.č. 1763, 1765/1 a st. 564 v k.ú. Kašperské Hory
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka