detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6938']
Datum podání
 
29.09.2020
Datum vyřízení
 
05.10.2020
Investor-provozovatel  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2
IČ  61781517
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k provedení stavby zdroje plynová kotelna Předslav
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Měcholupy 2, 339 01 Předslav
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka