detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6930']
Datum podání
 
10.09.2020
Datum vyřízení
 
23.09.2020
Investor-provozovatel  BERGER BOHEMIA a.s.
IČ  45357269
Předmět žádosti
 
Mobilní linka na úpravu kameniva
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11
adresa zdroje
 
Plzeňský kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP