detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6929']
Datum podání
 
16.09.2020
Datum vyřízení
 
23.09.2020
Investor-provozovatel  Lubská zemědělská, a.s.
IČ  25245571
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje odchovna selat Chocenický Újezd
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Odchovna selat Chocenický Újezd, 336 01 Chocenický Újezd
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka