detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6928']
Datum podání
 
11.09.2020
Datum vyřízení
 
22.09.2020
Investor-provozovatel  FERROMET a.s.
IČ  00000884
Předmět žádosti
 
změna provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.5 a 4.6.2.
adresa zdroje
 
Rokycanská 204, Hrádek u Rokycan
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP