detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6894']
Datum podání
 
17.08.2020
Datum vyřízení
 
18.08.2020
Investor-provozovatel  Silnice Klatovy s.r.o.
IČ  45357307
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje obalovna Svrčovec
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.14.
adresa zdroje
 
obalovna Svrčovec, 340 16 Svrčovec
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka