detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6890']
Datum podání
 
16.06.2020
Datum vyřízení
 
22.07.2020
Investor-provozovatel  BOZE s.r.o.
IČ  29161169
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Nýřany
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka