detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6887']
Datum podání
 
24.06.2020
Datum vyřízení
 
 
Investor-provozovatel  CPI - Bor, a.s.
IČ  25712136
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění stavby (ČS PHM - odpočívka Mlýnec)
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Mlýnec
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka  Výzva k odstranění vad podání do 10.12.2020