detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6886']
Datum podání
 
28.05.2020
Datum vyřízení
 
24.07.2020
Investor-provozovatel  Únešovský statek (provozní řád)
IČ  49790277
Předmět žádosti
 
povolení provozu (provozní řád)
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Chrančovice
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka