detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6881']
Datum podání
 
03.08.2020
Datum vyřízení
 
12.08.2020
Investor-provozovatel  STRABAG Asfalt s.r.o.
IČ  25186183
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje obalovna Šlovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.14.
adresa zdroje
 
obalovna Šlovice, Šlovice 122, 334 41 Dobřany
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka