detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6878']
Datum podání
 
28.07.2020
Datum vyřízení
 
04.08.2020
Investor-provozovatel  MAKRO Cash a Carry ČR s.r.o.
IČ  26450691
Předmět žádosti
 
nový dieselagregát
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Obchodní 2, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení provozu