detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6869']
Datum podání
 
23.07.2020
Datum vyřízení
 
03.08.2020
Investor-provozovatel  EUROVIA CS, a.s.
IČ  45274924
Předmět žádosti
 
Povolení provozu na dobu určitou (mobilní betonárna)
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11., 1.2.
adresa zdroje
 
Holostřevy
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka