detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6868']
Datum podání
 
14.07.2020
Datum vyřízení
 
04.08.2020
Investor-provozovatel  Compo Tech PLUS, spol. s r.o.
IČ  63507412
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje zpracování kompozitů Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
6.5.
adresa zdroje
 
Nová 1316, 342 01 Sušice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka