detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6862']
Datum podání
 
08.04.2020
Datum vyřízení
 
20.04.2020
Investor-provozovatel  FLEA s.r.o.
IČ  28049802
Předmět žádosti
 
povolení provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Staré Sedliště
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka