detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6858']
Datum podání
 
08.04.2020
Datum vyřízení
 
06.05.2020
Investor-provozovatel  Faiveley Transport Plzeň s.r.o.
IČ  26364450
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.5., 4.12.
adresa zdroje
 
DIOSS Nýřany
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka