detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6856']
Datum podání
 
06.02.2020
Datum vyřízení
 
28.02.2020
Investor-provozovatel  Vodohospodářský podnik a.s.
IČ  62623808
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby regionální sušárny kalu - Tachov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.7., 1.1.
adresa zdroje
 
ČOV Tachov
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka