detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6851']
Datum podání
 
09.06.2020
Datum vyřízení
 
31.07.2020
Investor-provozovatel  Zemědělské družstvo Kbel
IČ  49195387
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje přístavba ke stáji pro skot zemědělský areál Kbel
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
340 12 Kbel, p.č. 1472/4, 1472/5, st. 133/1 v k.ú. Kbel u Přeštic
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  Výzva do 31.08.2020