detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6849']
Datum podání
 
08.07.2020
Datum vyřízení
 
28.07.2020
Investor-provozovatel  Plastic Systems s.r.o.
IČ  27980430
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje kotelna na TP Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Pražská 250
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka