detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6844']
Datum podání
 
27.05.2020
Datum vyřízení
 
24.06.2020
Investor-provozovatel  PROJEKT STUDIO
IČ  14732653
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko o provedení stavby
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.12., 1.1.
adresa zdroje
 
Rozvadov
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka