detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6843']
Datum podání
 
11.05.2020
Datum vyřízení
 
02.07.2020
Investor-provozovatel  SŽDC, s.o.
IČ  70994234
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko o umístění a provedení stavby
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11
adresa zdroje
 
Chotěšov
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka