detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6841']
Datum podání
 
18.05.2020
Datum vyřízení
 
20.05.2020
Investor-provozovatel  CPI - Bor, a.s.
IČ  25712136
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k provedení stavby
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1
adresa zdroje
 
Vysočany u Boru
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka