detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6840']
Datum podání
 
21.11.2019
Datum vyřízení
 
07.02.2020
Investor-provozovatel  Sleelcase Czech Republic s.r.o.
IČ  02436931
Předmět žádosti
 
povolení provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1, 1.2, 3,1, 4.12, 7.7, 9.6, 9.8, 9.11.
adresa zdroje
 
Ostrov u Stříbra
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka