detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6836']
Datum podání
 
26.02.2020
Datum vyřízení
 
12.03.2020
Investor-provozovatel  Shell Czech Republic a.s.
IČ  15890554
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu ČS PHM Málkovice (levá)
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Málkovice
Vyřizuje  Mgr. Miroslav Klán
Poznámka  8152 - doručenka