detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6820']
Datum podání
 
18.06.2020
Datum vyřízení
 
25.06.2020
Investor-provozovatel  Termglobal s.r.o.
IČ  25237683
Předmět žádosti
 
Žádost o změnu kategorie kotlů
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Motýlí 42, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  souhlas se změnou na nevyjmenovaný zdroj