detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6800']
Datum podání
 
18.05.2020
Datum vyřízení
 
05.06.2020
Investor-provozovatel  Porodna prasnic Seč, s.r.o.
IČ  63987015
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje kuřata Chocenický Újezd
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
336 01 Chocenický Újezd, p.č. 22/1, 334/1 v k.ú. Chocenický Újezd
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka