detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6798']
Datum podání
 
26.05.2020
Datum vyřízení
 
01.06.2020
Investor-provozovatel  DCK Holoubkov
IČ   
Předmět žádosti
 
plynofikace kotelny
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
DCK Holoubkov stávající areál
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení