detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6789']
Datum podání
 
19.05.2020
Datum vyřízení
 
27.05.2020
Investor-provozovatel  Jan Herget
IČ  65577124
Předmět žádosti
 
povolení provozu na dobu určitou kompostárna Bezděkov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.3.
adresa zdroje
 
kompostárna Bezděkov, 339 01 Klatovy, p.č. 557/12 v k.ů. Bezděkov
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka