detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6787']
Datum podání
 
13.05.2020
Datum vyřízení
 
25.05.2020
Investor-provozovatel  Accolade, s.r.o.
IČ  27851371
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdrojů zpracování dřeva a nanášení adhezivních materiálů Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1., 7.7., 9.16
adresa zdroje
 
Průmyslový park Sušice nad Otavou, 342 01 Sušice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka