detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6782']
Datum podání
 
06.05.2020
Datum vyřízení
 
20.05.2020
Investor-provozovatel  Město Horažďovice
IČ  00255513
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k provedení stavby zdroje plynová kotelna záměk Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Mírové náměstí 11, 341 01 Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka