detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6781']
Datum podání
 
07.05.2020
Datum vyřízení
 
20.05.2020
Investor-provozovatel  Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
IČ  00077631
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k provedení stavby zdroje plynová kotelna Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Blatenská 313, 341 01 Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka