detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6771']
Datum podání
 
16.04.2020
Datum vyřízení
 
20.04.2020
Investor-provozovatel  Ing. Jiří Hefler
IČ  18237533
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje Farma Tržek
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Fama Tržek, 341 42 Kolinec
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka