detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6768']
Datum podání
 
17.03.2020
Datum vyřízení
 
21.04.2020
Investor-provozovatel  Západočeské konzumní družstvo Plzeň
IČ  00031976
Předmět žádosti
 
výjimka z limitu NOx
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Hotel Central Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení výjimky pro 4 kotle