detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6766']
Datum podání
 
30.03.2020
Datum vyřízení
 
06.04.2020
Investor-provozovatel  RONDO OBALY s.r.o.
IČ  26398966
Předmět žádosti
 
Změna provozu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.1.
adresa zdroje
 
Zemská 230, Ejpovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny