detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6765']
Datum podání
 
30.03.2020
Datum vyřízení
 
07.04.2020
Investor-provozovatel  TBG Plzeň Transportbeton
IČ  62968432
Předmět žádosti
 
Aktualizace PŘ
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11
adresa zdroje
 
Ke Karlovu 1114/8, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny provzu