detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6759']
Datum podání
 
25.03.2020
Datum vyřízení
 
30.03.2020
Investor-provozovatel  KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
IČ  49790960
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna nám. Míru 63/I. Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka