detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6752']
Datum podání
 
10.03.2020
Datum vyřízení
 
19.03.2020
Investor-provozovatel  SLUŽBY DOBŘANY s.r.o.
IČ  26334381
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna Výtopna Pančava Dobřany
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Výtopna Pančava, Nádražní 985, 334 41 Dobřany
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka