detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6749']
Datum podání
 
22.01.2020
Datum vyřízení
 
26.02.2020
Investor-provozovatel  Atelier Soukup
IČ  25229869
Předmět žádosti
 
Kompostárna Mirošov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.3.
adresa zdroje
 
Mirošov 1641/9
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení ZP