detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6745']
Datum podání
 
02.03.2020
Datum vyřízení
 
18.03.2020
Investor-provozovatel  TOPMATIC ENERGY, s.r.o.
IČ  04965272
Předmět žádosti
 
ČS PHM BEZVĚROV
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
p.č. 111/4 v k.ú. Bezvěrov
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení zkušebního provozu