detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6743']
Datum podání
 
03.03.2020
Datum vyřízení
 
13.03.2020
Investor-provozovatel  BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o.
IČ  45359601
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka