detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6738']
Datum podání
 
24.02.2020
Datum vyřízení
 
09.03.2020
Investor-provozovatel  Zdeněk Kolář
IČ  43323260
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje zpracování dřeva Pila Horní Němčice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
Horní Němčice, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka