detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6737']
Datum podání
 
28.03.2020
Datum vyřízení
 
09.03.2020
Investor-provozovatel  KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
IČ  49790960
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje CZT Jateční Klatovy - snížení příkonu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Jateční 660/2, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka