detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='6731']
Datum podání
 
13.02.2020
Datum vyřízení
 
28.02.2020
Investor-provozovatel  CHALLENGE EUROPE a.s.
IČ  24153338
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje diesel pumpy Myslinka
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Challenge Europe Park, 330 23 Myslinka, p.č. 118/23 v k.ú. Myslinka
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka